Deelnemen

Wij zijn op zoek naar jongeren tussen de 16 en 23 jaar die:

  • depressieve klachten hebben
  • de Nederlandse taalvoldoende beheersen

Helaas kan niet worden deelgenomen in de volgende situaties:

  • psychose of manie
  • opname in een klinische setting
Lees alle informatie goed door en denk er eventueel nog even rustig over na, voordat je aan de vragenlijst begint.

Online proefpersoneninformatie voor deelname aan onderzoek

 

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door VUmc Vakgroep Psychiatrie in samenwerking met GGZ inGeest. Voordat je beslist of je wilt meedoen aan dit onderzoek, krijg je uitleg over wat het onderzoek inhoudt. Lees deze informatie rustig door en vraag de onderzoeker uitleg als je vragen hebt. De contactgegevens staan onderaan. Je kunt er ook over praten met je ouders, partner, vrienden of familie.

Doel van het onderzoek
Met dit onderzoek willen we beter begrijpen wat voor hulp jongeren tussen de 16 en 23 jaar willen voor depressieve klachten, zodat we de zorg beter kunnen inrichten.

Wat meedoen inhoudt
Je kan meedoen als je last hebt van depressieve gevoelens of in het verleden behandeling hiervoor hebt gehad. Meedoen houdt in dat je hierna een internetvragenlijst invult. Hierin krijg je uitleg over welke vormen van hulp er zijn voor jongeren met depressieve of somberheidsklachten. Je kunt kiezen welk type hulp jou het meeste aanspreekt. Ook kun je aangeven dat je voor “geen behandeling” kiest. Daarnaast stellen we vragen over je klachten en welke zorg je gebruikt. Ook als je géén behoefte hebt aan hulp, vragen we je de lijst in te vullen. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 30 tot 45 minuten. Bij ernstige klachten neemt de onderzoeker mogelijk nog contact met je op voor aanvullende vragen. Vanzelfsprekend kun je ook met ons contact opnemen, bijvoorbeeld als je wilt overleggen of en waar je hulp wilt zoeken.

Om deel te kunnen nemen, moet je eerst een online toestemmingsformulier invullen. Met het toestemmingsformulier geef je aan dat je mee wilt doen aan het onderzoek. Ook geef je toestemming voor het verzamelen, bewaren en inzien van persoonsgegevens. De onderzoeker bewaart je gegevens tot maximaal 15 jaar na het verschijnen van het laatste rapport of artikel over deze studie.

Mogelijke voor- en nadelen

Je hebt zelf geen voordeel van meedoen aan dit onderzoek. Het kan fijn zijn om je mening te geven. Behalve de tijd die je vrij moet maken voor het invullen van de vragenlijst, zijn er geen nadelen aan deelname aan dit onderzoek.

Als je niet wilt meedoen of wilt stoppen met het onderzoek

Jij beslist zelf of je meedoet aan het onderzoek. Deelname is vrijwillig. Doe je mee aan het onderzoek? Dan kun je je altijd bedenken. Je mag tijdens het onderzoek stoppen. De gegevens die tot dat moment zijn verzameld, worden gebruikt voor het onderzoek. Let op: Je krijgt geen nieuwe of andere behandeling als je deelneemt aan dit onderzoek.

Gebruik en bewaren van je gegevens

Voor dit onderzoek is het nodig dat jouw persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt. Dit zijn bijvoorbeeld gegevens over je leeftijd, je opleiding en je gezondheid. Elke proefpersoon krijgt een code die gekoppeld is aan de internetvragenlijst. Dit heet gecodeerd. Je naam wordt dan niet meer gebruikt. Al je gegevens blijven vertrouwelijk. Alleen de onderzoekers weten welke code jij hebt. Bij het beschrijven van de resultaten in een rapport of artikel staan geen gegevens die zijn te herleiden naar jou. Als je dat wilt, laten we je weten wat de resultaten zijn van het onderzoek zodra dit bekend is.

Vergoeding voor meedoen

De vergoeding voor het meedoen aan dit onderzoek is een cadeaubon van € 7,50. Als je de cadeaubon wilt ontvangen, vul dan later in de vragenlijst je emailadres in.

Vragen
Bij vragen kun je contact opnemen met de onderzoeksmedewerkers van APT van het Vumc en GGZ inGeest.

Ruth Waumans & Siri Kaldenbach
APTonderzoek@ggzingeest.nl
06-83845304

Alvast dank voor je medewerking!